Our Founder Team

Nar Bahadur Nepali

Nar Bahadur Nepali

Chairperson
Masta Bahadur BK

Masta Bahadur BK

Vice-Chairperson
Basanta Nepali

Basanta Nepali

Secretory
Keshan Kumar Kshetriyal

Keshan Kumar Kshetriyal

Treasurer
Tej Bahadur KC

Tej Bahadur KC

Member
Dhanmaya Nepali

Dhanmaya Nepali

Member
Bimala Sharma

Bimala Sharma

Member
Dasharath Nepali

Dasharath Nepali

Member
Karna Bdr Nepali

Karna Bdr Nepali

Member

Present Working Committee

Nar Bahadur Nepali

Chairperson

Shovakar Sharma

Vice-Chairperson

Keshan Kumar Kshetriyal

Secretory

Rama Gautam

Treasurer

Prabir Dadel

Member

Shusila Sharma

Member

Yamuna Pun

Member

Hiralal Bhandari

Member

Tek Bahadur Bk

Member