RSDC Rukum

Rukumeli Samaj Bikas Kendra

खाध्य सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षण परियोजनाको अनुगमन

खाध्य सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षण परियोजना (TDH/BMZ) को अनुगमनका क्रममा मोराबांग रुकुम पूर्वमा l 

सरोकारवालाबाट परियोजना अनुगमन

खाद्य सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षण परियोजना अन्तर्गत रुकुम (पूर्व) मोराबाङ्ग मा गरिएको DPAC अनुगमनका केहि झलकहरु-  

Profile Photo

Nar Bahadur Nepali

Chairperson

nepalinar@gmail.com

9851162315

Profile Photo

Narendra K.C.

Executive Director

narendraenergy@gmail.com

9843151695

Copyright © 2020 RSDC Rukum