RSDC Rukum

Rukumeli Samaj Bikas Kendra

कर्मचारी आवश्यकता

रुकुमेली समाज विकास केन्द्र, रुकुम २०६१ सालमा स्थापना भई शिक्षा, स्वास्थ्य, वन, खाद्य सुरक्षा, कृषि, पोषण, जलवायु परिवर्तन, प्रकोप तथा आय आर्जन का क्षेत्रहरुमा कार्यरत सामाजिक संस्था हो । कृषि विकासका लागी अन्र्राष्ट्रिय कोष को आर्थिक सहयोग,रुकुमेली समाज विकास केन्द्र, रुकुमवाट सामाजिक परिचालनका लागी सञ्चालित…

Profile Photo

Nar Bahadur Nepali

Chairperson

nepalinar@gmail.com

9851162315

Profile Photo

Narendra K.C.

Executive Director

narendraenergy@gmail.com

9843151695

Copyright © 2020 RSDC Rukum