RSDC Rukum

Rukumeli Samaj Bikas Kendra

सरोकारवालाबाट परियोजना अनुगमन

खाद्य सुरक्षा तथा वातावरण संरक्षण परियोजना अन्तर्गत रुकुम (पूर्व) मोराबाङ्ग मा गरिएको DPAC अनुगमनका केहि झलकहरु-

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Profile Photo

Nar Bahadur Nepali

Chairperson

nepalinar@gmail.com

9851162315

Profile Photo

Narendra K.C.

Executive Director

narendraenergy@gmail.com

9843151695

Copyright © 2021 RSDC Rukum
%d bloggers like this: