• All Post
  • Gallery
  • Notice
  • Vacancy
    •   Back
    • News
संयूक्त अनुगमन कार्यक्रम सम्पन्न

October 13, 2022/

रुकुमेली समाज विकास केन्द्र रुकुम अन्तर्गत सुआहारा दोस्रो कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा रुकुम पश्चिम जिल्लामा संयुक्त अनुगमण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ…

संस्थागत कर्मचारीहरुलाई संस्थाका निति नियम सम्वन्धि अभिमुखीकरण

September 28, 2022/

असोज ७ गते शुक्रवार रुकुमेली समाज विकास केन्द्र रुकुम पश्चिमले संस्थाका कार्यसमिति र कार्यरत कर्मचारीहरुलाई संस्थाका निति नियमहरु वारे अभिमुखीकरण…

Load More

End of Content.

Welcome to RSDC Rukum

we can collaborate for achieve our goal