रुकुम पश्चिम पूर्ण खोप उन्मुख जिल्ला घोषणा कार्यक्रममा रुकुमेली समाज विकास केन्द्र लाई प्रशंसा पत्र प्रदान गर्दै श्रीमान् प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यू